Restauratie torens van de Maria van Jessekerk in Delft

08 February 2017

Interview met Paul Rietbroek, restauratiearchitect

De torens van de Maria van Jessekerk in het centrum van Delft waren nodig aan restauratie toe. Paul Rietbroek werkte voor zijn opdrachtgever, de Sint Ursulaparochie in Delft, een voorstel uit en selecteerde de specialistische uitvoerende partij. De keuze viel op Orly & Endevoets. Het ging om steigerwerk: het uittekenen, voorbereiden, plaatsen en demonteren van de steigers. Ook voerde Orly & Endevoets de restauratiewerkzaamheden uit: voeg- en metselwerk, natuursteenreparatie en deelvervanging van ornamenten en het reinigen van de gevel. Paul Rietbroek vertelt over zijn ervaringen.

Gecertificeerde aannemer

‘Dit was zeer specialistisch werk waar een gecertificeerde aannemer voor nodig was. Orly & Endevoets voldeed aan de gestelde eisen. Orly & Endevoets is een gecertificeerd voegbedrijf, lid van het Gevelgilde en aangesloten bij Erm. Dat was belangrijk om een hoogstaand kwaliteitsniveau van restauratie te waarborgen. Het gaat om monumentale kerktorens; best een lastig project om aan te werken. Samen met monumentenzorg en Orly & Endevoets hebben we overal een goede oplossing voor kunnen vinden.’

Kwaliteitscontroles

‘We zijn in februari 2016 gestart met de werkzaamheden In juni is de oosttoren opgeleverd en begin oktober de westtoren. Het project is goed verlopen en op tijd opgeleverd. Ik deed de kwaliteitscontroles en checkte of conform het certificaat werd gewerkt. Dat was nodig want in de praktijk was de uitvoering toch vaak net wat anders dan oorspronkelijk voorgenomen. De controles waren prettig om elkaar scherp te houden. Orly & Endevoets gaf overigens zelf ook aan als ze nog niet helemaal tevreden waren en losten het dan op.’

Samenwerking

‘De samenwerking verliep goed. Alles ging in goede harmonie. De vrijwilligers van de kerk waren ook erg behulpzaam. Op bouwvergaderingen konden we zaken met alle betrokken partijen goed doorspreken. Er werden eerlijke antwoorden gegeven en gelukkig was er over de kosten geen gedoe.’

‘Het was een prachtig project met een eindresultaat waar we trots op zijn.’

Restauratie toren Maria van Jessekerk in Delft