Communicatie en samenwerking

Samenwerken werkt, dat is de visie van Orly & Endevoets. Een soepel en efficiënt traject begint dan ook met een goede communicatie en samenwerking.

Communicatie met bewoners, gebruikers en omwonenden
Een goede communicatie met alle betrokkenen in een project, dat is waar wij voor staan. Daarbij beginnen we met een inschatting van de doelgroep: wie zijn de bewoners of gebruikers van een pand eigenlijk en hoe benaderen we hen het beste? Vervolgens nemen we de betrokkenen mee in het proces, door hen voortdurend op de hoogte te houden. Dat doen we bijvoorbeeld middels bewonersboekjes, filmpjes en waar nodig persoonlijke (huis)bezoeken. Daarin zijn we eerlijk over de overlast die wij veroorzaken binnen een project en vertellen we de betrokkenen op heldere wijze waar zij aan toe zijn. Voor en tijdens het traject zorgen we ervoor dat we goed bereikbaar zijn. We streven naar een laagdrempelige organisatie, met korte lijnen, waar iedereen op een prettige manier te woord wordt gestaan. Na afloop van onze grotere projecten sturen we betrokkenen een tevredenheidsenquête, waarin we een breed scala aan aspecten van ons werk bevragen.

Samenwerken werkt!
Bij Orly & Endevoets streven we naar win-winsituaties in alle mogelijke opzichten. Zowel met onze collega’s op de werkvloer als met onze opdrachtgevers werken we nauw samen om tot het beste resultaat te komen. We communiceren uitvoerig en vanaf een vroeg stadium, zodat we altijd op de hoogte zijn van elkaars werk en we zeker weten dat we zo efficiënt mogelijk werken. Als specialist op het technische vlak kunnen wij uiterst nauwkeurig de ‘overlastmomenten’ voor bewoners of gebruikers van een pand inschatten en kunnen we snel en adequaat anticiperen op technische aanpassingen tijdens het traject. Zowel tijdens als na een project evalueren we uitvoerig met u als opdrachtgever. Samen bespreken we de resultaten, waarbij wij open staan voor kritiek en ons werk aandachtig onder de loep nemen. Op die manier kunnen we onze dienstverlening voortdurend blijven verbeteren.
"De tevredenheid van bewoners en gebruikers van een pand is één van de belangrijkste aspecten binnen een project. Orly & Endevoets zorgt dan ook voor een goede communicatie met alle betrokkenen."
Ricky Schelle