Communicatie en samenwerking

VVE’s en overheid

Buitengewoon vastgoedonderhoud betekent in onze visie het leveren van kwaliteit, maar ook het bieden van zekerheid en duidelijkheid aan vastgoedeigenaren, bewoners en gebruikers van een pand. Bij Orly & Endevoets besteden we daarom uitgebreid aandacht aan een gedegen voorbereiding van ieder project: we geven onze opdrachtgevers een doordacht advies en een goede offerte, zodat alle betrokkenen exact weten waar zij aan toe zijn. Indien nodig nemen we de bewoners en/of gebruikers van het pand mee in het traject door hen voortdurend op de hoogte te houden. Voor en tijdens het traject zorgen we ervoor dat we goed bereikbaar zijn en streven we naar een laagdrempelige organisatie, waar betrokkenen op een prettige manier te woord worden gestaan. Na afloop van onze grotere projecten sturen we bewoners een tevredenheidsenquête, waarin we een breed scala aan aspecten van ons werk bevragen. Ook met u als opdrachtgever evalueren we uitvoerig, zowel tijdens als na afloop van het traject. Op die manier blijven we onze dienstverlening voortdurend verbeteren.

Uitgebreid communicatietraject
Wanneer wij werken aan een woning of bedrijfspand, geeft dat een zekere mate van overlast. Uiteraard doen wij er alles aan de overlast zoveel mogelijk te beperken en de bewoners of gebruikers van een pand hier zo goed mogelijk over te informeren. We zorgen voor een goede, transparante communicatie in de vorm van projectfolders, filmpjes en waar nodig persoonlijke bezoeken. Tijdens het werk beperken we de overlast door duidelijke afspraken te maken en deze ook na te komen, gedragscodes te hanteren en te zorgen voor een efficiënte uitvoering. Ons personeel heeft bovendien communicatietrainingen gevolgd, om bewoners voor en tijdens het werk zo goed mogelijk te woord te staan. Door te werken met vaste teams en zo min mogelijk te wisselen in personeel, creëren we herkenning bij de betrokkenen en streven we naar een goede sfeer op het werk.

Elkaar versterken
Samenwerken werkt, dat is waar wij in geloven. Zowel met onze collega’s op de werkvloer als met de opdrachtgever werken we nauw samen om tot het beste resultaat te komen. Gebruik maken van elkaars specialiteit staat daarbij centraal.
"Ons personeel heeft communicatietrainingen gevolgd, om bewoners en gebruikers van een pand voor en tijdens het werk zo goed mogelijk te woord te kunnen staan. Door te werken met vaste teams en zo min mogelijk te wisselen in personeel, creëren we herkenning bij de bewoners en streven we naar een goede sfeer op het werk."
Gideon Verhoeven