Communicatie & samenwerking

woningcorporaties

Wanneer wij werken aan een woning, geeft dat een zekere mate van overlast. Uiteraard doen wij er alles aan de overlast zoveel mogelijk te beperken en de bewoners hier zo goed mogelijk over te informeren. We zorgen voor een goede, transparante communicatie in de vorm van bewonersboekjes, filmpjes en waar nodig persoonlijke (huis)bezoeken. Tijdens het werk beperken we de overlast door duidelijke afspraken te maken en deze ook na te komen, gedragscodes te hanteren en te zorgen voor een efficiënte uitvoering. Ons personeel heeft bovendien communicatietrainingen gevolgd, om bewoners voor en tijdens het werk zo goed mogelijk te woord te staan. Door te werken met vaste teams en zo min mogelijk te wisselen in personeel, creëren we herkenning bij de bewoners en streven we naar een goede sfeer op het werk.

Bewonerstevredenheid
Bewonerstevredenheid is één van de belangrijkste aspecten van een project. Bij Orly & Endevoets besteden we hier dan ook uitgebreid aandacht aan. We nemen bewoners mee in het proces, en houden hen voortdurend op de hoogte. Voor en tijdens het traject zijn we goed bereikbaar en streven we naar een laagdrempelige organisatie, met korte lijnen, waar bewoners op een prettige manier te woord worden gestaan. Na afloop van onze grotere projecten sturen we bewoners een tevredenheidsenquête, waarin we een breed scala aan aspecten van ons werk bevragen. Ook met de woningbouwcorporatie evalueren we uitvoerig, zowel tijdens als na het project.

Elkaar versterken
Samenwerken werkt, dat is waar wij in geloven. Zowel met onze collega’s op de werkvloer als met de woningbouwcorporatie werken we nauw samen om tot het beste resultaat te komen. Gebruik maken van elkaars specialiteit staat daarbij centraal.
"Ons personeel heeft communicatietrainingen gevolgd, om bewoners voor en tijdens het werk zo goed mogelijk te woord te kunnen staan. Door te werken met vaste teams en zo min mogelijk te wisselen in personeel, creƫren we herkenning bij de bewoners en streven we naar een goede sfeer op het werk."
Gideon Verhoeven