MVO en duurzaam beleid

VVE’s en overheid

Bij Orly & Endevoets Groep leggen we de focus niet alleen op een succesvol project, maar ook op duurzaam ondernemen in alle opzichten. Dat doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe, milieuvriendelijkere apparatuur, maar ook door processen als afvalbeheersing beter in te richten. We hanteren een duurzaam personeelsbeleid, waarbij we investeren in de toekomst van onze mensen middels scholing en opleiding. Als erkend leerbedrijf leiden we leerlingen bovendien op voor de toekomst en waarborgen we structurele kwaliteit van ons vakmanschap voor de gehele sector. Bij het opstellen en uitvoeren van ons MVO-beleid zijn we kritisch op de toegevoegde waarde en zorgen we ervoor dat we nieuwe ontwikkelingen op dit gebied voortdurend onderzoeken, evalueren en blijven verbeteren. Samen bekijken we hoe we MVO binnen een project tot een meerwaarde kunnen maken.

Social return
Mensen een kans geven zit in het DNA van Orly & Endevoets. Wij zorgen graag voor een positieve vicieuze cirkel, door ‘social return’ in te bedden binnen onze organisatie. Binnen ons bedrijf zijn verschillende mensen werkzaam met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door hen intern op te leiden, zeer gedegen te begeleiden op de werkvloer en voortdurend bij te sturen, garanderen we kwaliteit, terwijl we deze mensen tegelijkertijd meer zekerheid bieden voor de toekomst. Daarnaast huren we ook op projectbasis regelmatig mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt.
"Oplossingen op MVO-gebied moeten niet alleen goed zijn voor mens en milieu, ze moeten vooral ook praktisch, haalbaar en werkbaar zijn."
Berrie Endevoets, directeur