Zekerheid, kwaliteit & de beste prijs

aannemers

Orly & Endevoets beschikt over de nodige onafhankelijke certificeringen, die onze kwaliteit voor u waarborgen. Zo beschikken we over certificeringen op het gebied van veiligheid (VCA**), het KOMO-procescertificaat en verschillende ISO-certificeringen. We zijn lid van verschillende brancheverenigingen en hebben een sterke inhoudelijke kennis. Maar kwaliteit behelst in onze visie meer dan alleen kennis en certificaten. Ook onze ‘lean’ manier van werken, het voortdurend investeren in onze medewerkers, een zorgvuldige interne beoordelingssystematiek op verschillende niveaus van onze dienstverlening, een eerlijke klachtenafhandeling en een uitstekende nazorg behoren tot de kwaliteit die we leveren. Bovendien hebben wij een financieel gezonde basis. Dit is bevestigd door onderzoek van Graydon, een onafhankelijk bureau dat onder meer onderzoek doet naar de kredietwaardigheid van een groot aantal bedrijven in Nederland.

Planning en budget

Samen met bouwbedrijven en aannemers werken wij aan dezelfde doelstelling: een project binnen de gestelde termijnen en het budget realiseren. Daarom maken we duidelijke afspraken met opdrachtgevers, en houden we ons hier ook aan. We hebben ervaring met uitdagende planningen en bekijken samen hoe we deze zo goed mogelijk kunnen realiseren.

Bij Orly & Endevoets gaan we niet voor de laagste offerte, maar voor economisch de beste prijs. Dat betekent dat wij de focus leggen op faalkostenvermindering, een optimaal proces (lean), een slimme en efficiënte samenwerking met partners, het nakomen van afspraken, een goede communicatie, de hoogste kwaliteit van ons werk, maatschappelijk verantwoord ondernemen en meer. Al die factoren hebben in eerste instantie invloed op de prijs, maar zorgen na afloop vaak voor een voordeliger project. Meerwerkkosten voorkomen we door vooraf goede inschattingen te maken van het werk. Door onze jarenlange ervaring, zijn wij gewend te werken in een team van specialisten op verschillende disciplines. Op die manier kunnen we samen een zo efficiënt mogelijk proces nastreven.
"Samen met bouwbedrijven en aannemers werken we aan dezelfde doelstelling: een project binnen de gestelde termijnen en het budget realiseren."
Berrie Endevoets, directeur