Zekerheid & kwaliteit

monumentbezitters

Het restaureren van een monumentaal pand vraagt om een zorgvuldige behandeling. Daarom begint een succesvolle restauratie volgens Orly & Endevoets met het selecteren van de juiste mensen. Bij Orly & Endevoets werkt een team van restauratiespecialisten vakbekwaam en nauwkeurig aan ieder project. In vele mooie en indrukwekkende projecten hebben onze restaurateurs bewezen het restauratievak tot in de puntjes te beheersen. Ze combineren expertise op het gebied van historische ambachten met een up-to-date kennis van de nieuwste mogelijkheden en technieken. Op die manier kunnen zij bij ieder restauratieproject een perfecte kwaliteit realiseren.

Erkend Restauratie Voegbedrijf

Orly & Endevoets is een Erkend Restauratie Voegbedrijf. Dat wil zeggen dat we voldoen aan een compleet pakket van strenge criteria, die door het Gevelgilde zijn opgesteld in de kwaliteitsregeling Voegen aan Monumenten. Daarmee bieden wij u de zekerheid dat wij u de beste kwaliteit in restauratiewerkzaamheden bieden.

Historie & toekomst
Bij restauratie kijken we niet alleen naar de geschiedenis, we blijven juist ook kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we nieuwe technieken inzetten om historische gebouwen voor de toekomst te bewaren? Niet alleen op het vakgebied restauratie, maar ook op gebieden als personeel, materiaal en processen willen wij voortdurend innoveren. Wij willen positief blijven verrassen, door continu nieuwe invalshoeken te zoeken en in gesprek te blijven met elkaar.
"Van de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch tot de Amsterdamse Poort in Haarlem: onze restaurateurs hebben op vele mooie projecten bewezen het restauratievak tot in de puntjes te beheersen."
Marco van Diessen