Ons sociaal ondernemerschap wederom erkend met een PSO-certificering!

voor 5e jaar op rij

28 October 2019

Hij is weer binnen! Het PSO-certificaat voor Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Al voor de 5e keer, want we zijn sinds 2015 PSO-gecertificeerd. De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. We doen dit door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Wij kiezen zoveel mogelijk bewust voor producten en/of diensten van  SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. Aangezien Berrie sterk gelooft in de kracht van ketensamenwerking, waardoor samen werken, samen doen wordt, is dit voor ons vanzelfsprekend.

Berrie vertelt; Sociaal ondernemen is hetzelfde als ademhalen
‘Sociaal ondernemen komt uit het hart en moet hetzelfde zijn als ademhalen’, zegt Berrie. ‘Met dit certificaat leveren we een bijdrage aan de bekende olievlek in onze maatschappij. We kunnen namelijk overtuigd en uit ervaring sprekend zeggen dat juist mensen die door de maatschappij bestempeld worden met de term “afstand tot de arbeidsmarkt” de kans geven, absoluut loont. We zijn dankbaar dat deze mensen zich bij ons willen ontwikkelen, elke dag weer de schouders onder het werk zetten, en ongelooflijk loyaal zijn. We zien mensen groeien, hun plek in de maatschappij (opnieuw) innemen, keihard werken en hun werk bij ons waarderen. Wederzijds respect en vertrouwen. Dat is het.’

Samantha, onze HR-adviseur vult aan; We blijven ontwikkelen
‘Ruimte voor verbetering en doorontwikkeling is er altijd, dus die ruimte pakken wij ook’, zegt Samantha van Erp-Hooijmaijers, onze HR-adviseur. ‘Wij houden elkaar scherp en schrijven bewust beleid op sociaal ondernemen. We willen nog beter worden in het socialer inkopen. We zijn hier heel bewust mee bezig.’
Eén van onze merkwaarden is “samen doen”. Voor ons betekent samen werken samen doen. Sociaal, betrokken, met elkaar. En daarvoor moet je de persoon achter de persoon kunnen zien. ‘Het levert prachtig personeel op’, beaamt Berrie.

Voor welke functie we ook werven, we kijken altijd naar de motivatie, of iemand binnen het team past en geschikt is voor de werkzaamheden. ‘Dat is dus voor iedereen hetzelfde. Met of zonder rugzak. Dat lijkt logisch en vanzelfsprekend, maar dat is het nog niet voor veel organisaties. Daarom zijn we zo blij met het PSO-Certificaat. We hopen hiermee anderen te motiveren en enthousiasmeren om ook alle labels te laten vallen bij de werving van mensen.’

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Wij zijn natuurlijk trots dat we inmiddels al op Trede 2 staan. We streven naar Trede 3 en die gaan we halen met onze visie en missie. Daar zijn we zeker van.

Meer informatie over PSO?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt (https://www.pso-nederland.nl/over-de-pso/pso-uitgelegd-in-twee-minuten).