Nu of Nooit: Het Land van Ooit

Restauratie Kasteel d'Oultremont

11 December 2018

Voor het roze kasteel van 'Het Land van Ooit' is het nu of nooit. Door de roze verf gaat de kwaliteit van het gebouw sterk achteruit. Een historisch pand als dit moet natuurlijk behouden blijven. Trots dat ze ons daarvoor gevraagd hebben en dat we dit schitterende pand weer in oude glorie mogen herstellen.


Wat gaan we doen?
Het gebouw bestaat uit een oorspronkelijk kasteel en een latere aanbouw. De aanbouw wordt volledig gesloopt. Wij zorgen voor de originele bebouwing. We halen daar de oude (roze) verflagen af en vervangen vervolgens het complete voegwerk. We herstellen het metselwerk en zorgen voor snijvoegwerk in het oudste gedeelte. Vervolgens wordt het pand met een zogenaamd “dampopen systeem” geschilderd. Door deze verf kan het vocht er wel uit en behouden ze dus de gevel en het voegwerk.

Nu of nooit? Ooit…
Wanneer we gaan starten hangt deze keer niet alleen van het weer af. Het is belangrijk dat zowel overdag als ’s nachts de temperatuur in de dubbele cijfers staat, dus als het aan het weer ligt verwachten wij in het (vroege) voorjaar te starten. Maarrrr… de Wet Natuurbescherming beschermt diverse dieren en planten. Daarom wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de huidige bewoners van het kasteel (je kan het slechter treffen). Dus eerst het onderzoek afwachten.  Laten we zeggen dat de natuur bepaalt in deze…

Wie zijn de volgende bewoners?
Op het terrein komt een medische campus en een woongebied met appartementen en patiowoningen. Daar tussenin komt een parkachtig landschap. Volgens de plannen komt er een hoogwaardig diagnostisch centrum met een second opinion kliniek en een geavanceerd medisch-wetenschappelijk onderzoekscentrum. Dit centrum richt zich in eerste instantie op onderzoek naar genezing van de ziekte van Parkinson, Alzheimer, ALS en MS door de ontwikkeling van medicijnen en behandelmethoden.

Kasteel wordt huiskamer
In het woongebied wordt een hoogwaardige woon- en leefomgeving ontwikkeld met in het hart daarvan kasteel Steenenburg. Het kasteel vormt de huiskamer van het gebied. Hier kunnen bewoners, werknemers, toeristen en patiënten ontspannen en genieten van de cultuurhistorische en natuurlijke omgeving.

Stukje geschiedenis
Het kasteel werd omstreeks 1230 gebouwd. Dit was een groot complex dat uit verschillende gebouwen bestond. Het kasteel van Drunen werd ook wel Steenbergen genoemd en stond aanvankelijk op het grondgebied van Nieuwkuijk. Later kwam het onder Drunen. Het geheel was toen in het bezit van de familie van Haestrecht.


Toen de Fransen in 1795 in ons land kwamen sneuvelde het kasteel van Drunen. Het werd verwoest en platgebrand. Alleen het poortgebouw overleefde de verwoestingen. Het kasteel werd niet meer opgebouwd. Wel werd het poortgebouw geschikt gemaakt voor bewoning. Sindsdien heet het kasteeltje dan ook het kasteel van d'Oultremont. Tegen het einde van de negentiende eeuw werd het gebouw nog eens flink onder handen genomen. Het werd danig verbouwd en aan de achterzijde uitgebreid, omdat leden van de familie d'Oultremont het wilden bewonen. Uit deze tijd stammen de linkervleugel met hangtorentjes en de middenpartij.

De familie d'Oultremont bleef tot 1977 verbonden aan het kasteel d'Oultremont, hoewel leden van de familie er maar sporadisch kwamen. Het huis en het park raakten danig in verval, waarna het ten verkoop werd aangeboden. Het landgoed werd in 1989 gekocht door de heer Taminiau, die mededirecteur was van het attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel. Hij ging hier een park exploiteren, dat vooral gericht was op kinderen, 'Het Land van Ooit'. We weten inmiddels dat het park niet levensvatbaar bleek te zijn.